Dětská organizace ZÁLESÁK MOST z.s.
Budovatelů 93-94, Most 434 01

IČ: 65083211
číslo účtu: 128171941/0300
 

klubovna:
* E.Basse 1142, Most 434 01


zasílací adresa:
 

Tomáš Smrž
Zd.Štěpánka 346, Most 434 01
telefon: 732 677039
e-mail: zalesakmost@seznam.cz